MyRecovery

Bị ốm và mệt mỏi vì bị ốm và mệt mỏi vì ma túy hoặc rượu?

Khi bạn sẵn sàng tìm cách khôi phục, MyRecoveryDC có thể trợ giúp. Nó có thể không dễ dàng, nhưng lần này có thể khác — ngay cả khi bạn đã thử trước đó. MyRecoveryDC, một chương trình của Bộ Y tế Quận Columbia (DC Health), kể về những câu chuyện của đàn ông và phụ nữ những người đã phải đối mặt với chứng nghiện, giống như bạn. Câu chuyện của họ làm nổi bật hành trình điều trị và phục hồi của họ. Hãy để những câu chuyện của họ truyền cảm hứng cho bạn.

Xem thêm những câu chuyện về hy vọng và phục hồi đây