Câu chuyện về điều trị

Câu chuyện về điều trị

Tôi đã đấu tranh trong rất nhiều năm.

Với thuốc điều trị chứng rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện, anh ta có thể sống cuộc đời theo cách hữu ích.

Tôi không bao giờ muốn quay lại nơi đó một lần nữa.

Cô ấy biết chắc một điều: Nếu cô ấy không uống thuốc, cô ấy sẽ sử dụng lại.

Tôi biết mẹ đang mỉm cười với tôi.

Anh ấy đã đi trên một con đường đen tối, nhưng đã tìm thấy sự phục hồi và hiện đang trở lại.

Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chết một người nghiện heroin.

Câu chuyện về nghiện ngập và phục hồi của Cassie lướt qua một số nơi tăm tối, những nơi đã thay đổi mọi thứ về cô.