Tìm một người ngang hàng

Tìm một người ngang hàng

Kết nối với một DC Peer đã được Certfied.

  • Trung tâm điều hành ngang hàng bao gồm những người đàn ông và phụ nữ đang trong giai đoạn phục hồi sau ma túy, rượu và các chứng nghiện khác, và có thể giúp bạn điều hướng các dịch vụ điều trị và phục hồi trong Học khu.
  • Những Người Tiếp Cận Sức Khỏe Của Người Sử Dụng Thuốc là những người đàn ông và phụ nữ sẵn sàng hỗ trợ sức khỏe và sức khỏe của cư dân DC sử dụng ma túy thông qua việc phòng ngừa quá liều, các mối liên hệ với xét nghiệm và chăm sóc HIV / HCV, các chương trình dịch vụ bơm tiêm và các dịch vụ sức khỏe liên quan khác của người sử dụng ma túy.

Đồng đẳng là gì?

Trong quá trình phục hồi, “đồng nghiệp” là những người đã sống qua cơn nghiện và phục hồi. DC có gần 100 Người ngang hàng được chứng nhận sẵn sàng giúp bạn tìm ra con đường phục hồi và khuyến khích bạn trong suốt chặng đường.