Tìm một người ngang hàng

Tìm một người ngang hàng

Kết nối với một DC Peer đã được Certfied.

  • Trung tâm điều hành ngang hàng bao gồm những người đàn ông và phụ nữ đang trong giai đoạn phục hồi sau ma túy, rượu và các chứng nghiện khác, và có thể giúp bạn điều hướng các dịch vụ điều trị và phục hồi trong Học khu.
  • Người trả lời ngang hàng nhanh chóng là những người đàn ông và phụ nữ sẵn sàng giúp đỡ những cư dân DC đang trải qua một cuộc khủng hoảng về tình cảm, tâm thần hoặc sử dụng chất kích thích.

Đồng đẳng là gì?

Trong quá trình phục hồi, “đồng nghiệp” là những người đã sống qua cơn nghiện và phục hồi. DC có gần 100 Người ngang hàng được chứng nhận sẵn sàng giúp bạn tìm ra con đường phục hồi và khuyến khích bạn trong suốt chặng đường.