Yêu một người đau khổ

Người thân yêu của tôi đã sẵn sàng để thử phục hồi.

GHI CHÚ: Quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng f của bạntên đầu tiên và họ viết tắt để nhận dạng bạn, và chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bất kỳ ai ngoài Chuyên gia giới thiệu hoặc đồng nghiệp DC được Chứng nhận, người sẽ liên hệ với bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin về bạn hoặc người thân của bạn với cơ quan thực thi pháp luật.

    *Tên của bạn

    * Ban đầu cuối cùng của bạn
    Cách tốt nhất để liên lạc với bạn là gì?
    Thời gian tốt nhất để liên lạc với bạn:

    *Cần thiết